Information

Annons ID
Läge
Verksamheten är aktiv i:
Grundades år
Anledning till försäljning
Förväntad omsättning
Omsättningsstatus
Anställda
Flyttbarhet
Fastigheters värde
Varulagrets värde
Inventariernas värde
Säljarfinansiering
- Betalning:
- Varaktighet, månader:
- Ränta, årlig procentuell:

Om företaget

Detta är ett system som är tänkt att användas av banker och kreditgivare för att effektivisera kreditprocessen vid företagsbelåning. Systemet kan enkelt anpassas för att fungera både som kundstöd till företag, upphandlingsverktyg och effektiviserar processen vid kreditgivning radikalt för en bank. En mängd olika lösningar för att offerera lån, avbetalning, leasing, cash management, fastighetsfinaniering, mm finns. Över 100 manår är investerat i systemet. Aldrig lanserats.

När ett företag skapar ett konto, antingen själva - eller om det skapas av en företagsrådgivare - så hämtar systemet aktuell kreditdata samt tre års bokslut på detaljnivå. Genom användarens ifyllnad efterlevs dels lagkraven om pengatvätt men framförallt skapas tre års prognoser, nyckeltal, konkurrentanalyser och jämförelser av nyckeltal. Enkelt kan en rådgivare se exakt hur vilket resultat en kund har om tre år om rätt fakta är ifylld. Kunskapen som kunden och banken får om sin framtida situation är unik!

Systemet kan enkelt anpassas för att passa såväl stora retail banker som mindre finansbolag. Prissättning, lönsamhet, säkerheter hanteras enkelt i via Bankadminstratörsmodulen liksom regler för hur ansökningar skall hanteras geografiskt, vad som kräver specialiststöd och hur samt av vem ett kreditbeslut kan beslutas. Systemet är det enda digitala systemet för att dokumentera hur kreditbeslut tas.

Systemet innehåller:
Kundmodul
Företagsrådgivarmodul
Specialistmodul
Kreditkommitée
Bankadministratörsmodul.
Partnermodul (för t ex integration av ALMI som kreditgivare)

Systemet är enkelt att anpassa, nödvändiga kontakter med utvecklare och verksamhetskonsulter överlåtes självklart och möjlighet att förvärva domän finns. Bolag ingår ej i ett förvärv - enbart systemets alla materiella och immateriella rättigheter.

Möjligt att anpassa till utländska marknader såsom norden, UK, Tyskland, m fl. Stor potential för mycket hög lönsamhet.


Övriga beskrivningar

Beskrivning av den ideala köparen:

Individer och Bolag som arbetar mot banker, finansbolag och kreditmarknadsbolag eller har mycket goda kontakter inom området.

Långa beslutsprocesser hos köpare. Stor fördel att ha goda kontakter med riskkapitalbolag.

Beskrivning av konkurrenssituationen:

Systemet är helt unikt och riktar sig mot top management inom målgruppen.

De mycket lönsamma bolagen Lendo och Advisa har enbart ett fåtal tjänster av vad vi innehåller och riktar sig generellt till svaga låntagare som kunder. Företaget riktar sig mot att hjälpa bra kunder bli bättre och att hjälpa banker leva upp till lagkrav, dokkumentera samt bli mer effektiva i sina interna processer.

Möjlighet för inkörningshjälp:

Är mycket mån om att en köpare skall lyckas. Kan bidra med stöd i form av kontakter med verksamhetsutvecklare och konsulter som kan systemet innan och utan samt marknadsmaterial. Kan vid behov även bistå på konsultbasis.


Kontakta säljaren